Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wystąpienie pokontrolne - 04.05.2016 r.

30 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Wystąpienie pokontrolne - 04.05.2016 r.

Dostęp do informacji publicznej

Formy udostępniania informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

  • Za pośrednictwem adresów mailowych. Na stronie BIP
    • w stopce Kontakt znajduje się formularz kontaktowy,
    • w zakładce Kierownictwo znajduje się adres mailowy: koleccy@rddbialobloty.com.pl
  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej należy składać  lub wysyłać na adres:

Rodzinny Dom Dziecka

Białobłoty 79

63-308 Gizałki

  • Osobiście w siedzibie instytucji:

Rodzinny Dom Dziecka

Białobłoty 79

63-308 Gizałki

30 czerwca 2016
Czytaj więcej o: Dostęp do informacji publicznej

Redakcja i serwis

Mirosław Hajdasz, email: hajdam@wp.pl

Nr telefonu redakcji: 62 7411678

Nr fax redakcji: 62 7411678

 

28 stycznia 2016
Czytaj więcej o: Redakcja i serwis